Categories
Dự án

Website du học tại chỗ

Du học tại chỗ là chương trình hợp tác giữa các trường nước ngoài với các trường ở Việt Nam. Theo đó, toàn bộ chất lượng chương trình sẽ được chuyển giao từ phía đối tác bao gồm công nghệ đào tạo, nội dung giảng dạy, giảng viên, bằng cấp…

Để biết thêm thông tin chi tiết về du học tại chỗ quý khách vui lòng truy cập vào website www.duhoctaicho.com

Trả lời