Categories
Dự án

Mầm non – Trường mầm non

Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ của trẻ em. Mặc dù đã được chú trọng đầu tư nhưng những khó khăn, bất cập phát sinh trong thực tiễn cho thấy, rất cần sự quan tâm hơn nữa nhằm bảo đảm cho các bé có môi trường học tập tốt nhất. Với những thông tin cập nhật hàng ngày website mamnon.com.vn sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích.

Để biết thêm thông tin chi tiết về giáo dục mầm non quý khách vui lòng truy cập vào website www.mamnon.com.vn

Trả lời