Categories
Dự án

Logo – Thiết kế logo

Mục đích của logo là phải thể hiện được giá trị hay mục tiêu của doanh nghiệp, vì vậy các tiêu chí này cần phải xác định thật cụ thể trước khi bắt đầu công việc thiết kế logo.Phải xác định rõ thông điệp mà  thương hiệu cần chuyển tải, qua đó thì việc sáng tạo logo sẽ bám sát các thông điệp này. Bạn phải lưu ý làm sao phải có sự kết nối giữa thương hiệu và logo vì logo chính là một phần trong chiến lược thương hiệu. Logo cần thể hiện được tính chất chuyên nghiệp cho dù công ty bạn nhỏ đến mức nào.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ thiết kế logo quý khách vui lòng truy cập vào website www.dichvuthietkelogo.com

Trả lời