Categories
Dự án

Dự án web thiết bị vây tay

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghệ thông tin, điện tử, ứng dụng vào lĩnh vực quản lý nhân sự chấm công vân tay, két sắt vân tay… tạo nên mô hình làm việc chuyên nghiệp hiệu quả cho các nhà máy sản xuất. Chúng tôi đã từng tham gia nhiều những gói chào hàng cạnh tranh xây dựng những gói giải pháp tổng thể cho các nhà máy tích hợp hệ thông giám định dấu vân tay.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thiet bi van tay quý khách vui lòng truy cập vào website www.thietbivantay.com

Trả lời