Categories
Dự án

Quản lý – Lãnh đạo

Một nhà quản lý thành công biết lắng nghe nhân viên nói và hành động. Đừng nói rằng cánh cửa của bạn luôn rộng mở và sau đó thì chẳng bao giờ hành động theo những gì nhân viên mang đến cho bạn. Hãy cho họ thấy rằng bạn là người họ có thể tin tưởng bằng cách lắng nghe mối quan tâm hay những đề nghị của họ và chứng tỏ rằng bạn quan tâm đến những điều đó.
Để biết thêm thông tin chi tiết về quản lýlãnh đạokỹ năng quản lýkỹ năng lãnh đạo quý khách vui lòng truy cập vào website www.kynangquanly.com

Trả lời