Categories
Dự án

Lifelabs – Thiết bị chuẩn đoán – Thiết bị thí nghiệm

lifelabs.vn
 
Nếu thiết bị chẩn đoán hỗ trợ các bác sĩ trong việc phát hiện bệnh, thiết bị thí nghiệm, thiết bị phân tích, thiết bị hóa học…..giúp người nghiên cứu làm tốt công việc của một nhà khoa học, hỗ trợ họ một cách tốt nhất trong các công việc ở phòng thí nghiệm thì lifelabs.vn mang trong mình nhiệm vụ, thực hiện sứ mênh cung cấp những thiết bị quan trọng ấy đến cho các cơ quan tổ chức có nhu cầu, với nhiều dòng sản phẩm như: Thiết bị chuẩn đoán, Thiết bị hóa học, thiết bị phân tích, Thiết bị sinh học, Hóa chất và vật tư tiêu hao
 
Thực hiện sứ mệnh của một người chuyển giao công nghệ, lifelabs.vn không ngừng tìm kiếm những thiết bị mới nhất, hỗ trợ tốt cho các cơ quan cùng lĩnh vực.

Trả lời