Categories
Dự án

Thẻ điện thoại internet Voiz4Us

Voiz4US – Thẻ quốc tế tốt nhất: Miễn phí các cuộc gọi từ PC tới PC; Gọi được từ các thiết bị IP Phone, ATA; Chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế; Tính cước chính xác; Cho phép kiểm tra chi tiết cuộc gọi.

Vui lòng tham khảo thêm tại website www.voiz4us.com.

Trả lời