Categories
Dự án

Trung tâm UNESCO Giao lưu văn hóa Quốc tế – Chi Nhánh TP.HCM

UNESCO-CEPWebsite của Trung tâm UNESCO Giao lưu văn hóa Quốc tế – Chi Nhánh TP.HCM là nơi cập nhật những thông tin về văn hóa xã hội, du lịch, giáo dục của Việt Nam và thế giới. Đây cũng là địa chỉ tổ chức các hoạt động: Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, Hỗ trợ doanh nghiệp, thông tin du học và các hoạt động nhân văn khác.

Website của Trung tâm UNESCO Giao lưu văn hóa Quốc tế – Chi Nhánh TP.HCM là nơi cập nhật những thông tin về văn hóa xã hội, du lịch, giáo dục của Việt Nam và thế giới. Đây cũng là địa chỉ tổ chức các hoạt động: Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, Hỗ trợ doanh nghiệp, thông tin du học và các hoạt động nhân văn khác.
Quý vị vui lòng tham khảo những thông tin chi tiết về website này tại địa chỉ: www.unesco-cep.org.vn

UNESCO-CEP

Trả lời