Categories
Dự án

Website định vị ô tô

Thật khó tránh việc hỏi đường mỗi khi lái xe khỏi nơi thường trú! Nhiều lúc, những người chỉ đường còn khiến các bác tài rối ren hơn. Trang bị máy chỉ đường là cách tốt để bạn tự tin lái xe mà không “ngơ ngác nai vàng” trên đất lạ. Hãy cùng thử nghiệp thiết bị định vị độc lập VietMap GPSmile 55…
 
dinhvioto 

Trả lời