Categories
Dự án

Website hóa đơn

Sắp tới doanh nghiệp sẽ được đăng ký để tự in hóa
đơn hoặc đặt in hóa đơn với số lượng lớn. Cơ chế mới này được cho là sẽ
chấm dứt tình trạng xin-cho vẫn diễn ra từ trước đến nay trong quy trình
cấp và bán hóa đơn cho doanh nghiệp.
 
hoadon
 

 

Trả lời