Categories
Dự án

Website đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký
sinh của loài nấm Cordyceps sinensis thuộc nhóm Ascomycetes trên cơ thể
ấu trùng của một vài loài bướm trong chi Thitarodes Viette, 1968 (trước
đây phân loại trong chi Hepialus Fabricius, 1775). Phần dược tính của
thuốc đã được chứng minh là do các chất chiết xuất từ nấm Cordyceps
sinensis.

dongtrunghathao

 

Để biết thêm thông tin về dong trung ha thao xin quý khách vui lòng truy cập vào website đông trùng hạ thảo.

Thông tin thêm:

Đông Trùng Hạ Thảo là gì?

Sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo

Tin về Đông Trùng Hạ Thảo

 

Trả lời