Categories
Dự án

Dự án web thế giới doanh nghiệp

Có thể hiểu doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp là một chủ thể kinh tế tiến hành các hoạt động kinh tế theo một kế hoạch nhất định nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Thế giới doanh nghiệp luôn tập trung những doanh nghiệp lớn nhỏ và vừa.

 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về  doanh nghiep xin quý khách vui lòng truy cập vào thế giới doanh nghiệp.

Danh bạ website:

Trả lời