Categories
Dự án

Dịch vụ – Công ty vận tải

Công ty dịch vụ vận tải chúng tôi cung ứng các loại dịch vụ:
–   Dịch vụ giao nhận hàng hóa.
–   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.
–   Dịch vụ khai thuê hải quan, giao nhận xếp dỡ hàng hóa.
–   Môi giới vận tải hàng hóa.
–   Môi giới thương mại.
–   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa.
–   Kinh doanh vận tải biển.
–   Dịch vụ đại lý tàu biển.
–   Đại lý ký gửi hàng hóa.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cong ty van tai quý khách vui lòng truy cập vào website Công ty vận tải – Vận tải, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ giao nhận.

Dịch vụ

Trả lời