Categories
Dự án

Dự án thiết kế website kết cấu

Việc xây dựng và hoàn thành đối với từng hạng mục
công trình, từng giai đoạn thi công xây dựng (san nền hay nạo vét, gia
cố nền; cọc; đài cọc; dầm giằng móng và kết cấu ngầm; kết cấu thân; cơ
điện và hoàn thiện) thì phải dựng lại hình ảnh thực công trình (hoặc
từng hạng mục, từng bộ phận công trình, từng giai đoạn thi công xây
dựng) trên cơ sở tọa độ và hệ cao độ đã dùng để điều khiển xây dựng trên
giấy có đánh dấu hướng và độ sai lệch của từng chi tiết, từng bộ phận.
alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về keu cau quý khách vui lòng truy cập vào website  Kết Cấu: Thiết Kế Kết Cấu Công Trình – Kết Cấu Thép – Thiết Kế Nền Móng Công Trình.

 

Trả lời