Categories
Dự án

Máy chấm chông vân tay

Máy chấm công là một thiết bị dùng để ghi nhận thời gian ra vào của các nhân viên trong một công ty.

Máy chấm công có 2 loại cơ bản nhất:

    * Máy chấm công cơ học: Dữ liệu chấm công được lưu trên các thẻ
chấm công làm bằng giấy. Khi cần xử lí dữ liệu chấm công, người xử lí
cần phải tự đọc bằng máy và thêm vào hệ thống data.
    * Máy chấm công điện tử: Máy chấm công điện tử có bộ nhớ để lưu các
dữ liệu chấm công. Người sử dụng có thể dùng phần mềm để kết nối với máy
và lấy các dữ liệu chấm công mà mình muốn biết.

 
 alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về may cham cong van tay quý khách vui lòng truy cập vào website  Máy Chấm Công – Máy chấm công vân tay, May cham cong van tay .com.

Trả lời