Categories
Dự án

Web thế giới thương hiệu

Thương hiệu là khái niệm trong người tiêu dùng về
sản phẩm với dấu hiệu của nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hoá
nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ sản phẩm. Thương hiệu thường gắn
liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất và thường được uỷ quyền cho người
đại diện thương mại chính thức.
alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về the gioi thuong hieu quý khách vui lòng truy cập vào website  Thế giới thương hiệu – xây dựng thương hiệu, quảng bá thương hiệu.

 

Trả lời