Categories
Dự án

Web chống thấm xây dựng

Việt Nam có khí hậu thuộc loại hình nhiệt đới gió
mùa nên nóng ẩm. Và các yếu tố khí hậu như độ ẩm, nhiệt độ không khí,
gió, bức xạ mặt trời, lượng mưa… tác động trực tiếp lên công trình, gây
ra những loại hư hỏng khác nhau như nứt kết cấu, thấm nước, rêu mốc mặt
ngoài… gọi chung đó là “bệnh nhiệt đới”
alt 
Danh mục chính

 

Trả lời