Categories
Dự án

Dự án thiết kế web trường thi

Website ra đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho các bạn học sinh, thanh niên và người lao động có thể dễ dàng tìm
kiếm cho mình một nơi học tập để có bằng cấp. Với mục đích đó, website
cung cấp thông tin tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng,
trung cấp trên toàn quốc bao gồm cả hệ đào tạo chuyên nghiệp và hệ đào
tạo nghề. Thông tin sẽ được tập trung cập nhật trước mỗi mùa tuyển sinh
hàng năm.
alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về truong thi, tuyen sinh quý khách vui lòng truy cập vào website  Trường Thi – Thông tin tuyển sinh các cấp: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

 

Trả lời