Categories
Dự án

Xây dựng web tư vấn doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp đơn
giản nhất hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.  Loại hình doanh nghiệp
này không được coi là một pháp nhân độc lập.  Nói cách khác, doanh
nghiệp và chủ doanh nghiệp được xem là một.  Do đó, doanh nghiệp tư nhân
không được phép phát hành bất kỳ loại cổ phiếu nào.
alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về tu van doanh nghiep quý khách vui lòng truy cập vào website  Tư vấn doanh nghiệp – Thành lập doanh nghiệp – Kiến thức quản trị doanh nghiệp.

Trả lời