Categories
Dự án

Thiết kế website tiểu học quốc tế

Mục tiêu của trường tiểu học Quốc tế là cung cấp
cho học sinh cơ hội phát triển trí tuệ dưới nhiều hình thức. Tại trường,
chúng tôi khuyến khích nhiều phương pháp học tập cho các em như: phương
pháp học tập thông qua hoạt động của các giác quan và phương pháp trực
giác bên cạnh phương pháp truyền đạt bằng ngôn ngữ thông thường và
phương pháp toán học lô-gích. Chương trình tiểu học Quốc tế được thiết
kế nhằm khuyến khích học sinh phát triển toàn diện về mặt trí tuệ một
cách tích cực, nuôi dưỡng niềm say mê tìm tòi và ý thức tự tin mạnh mẽ
nơi chính đứa trẻ.
alt
 

Trả lời