Categories
Dự án

Design web quảng cáo Việt Nam – Thiết bị quảng cáo

Quảng cáo là hình thức tuyên truyền được trả tiền
để thực hiện việc giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay
ý tưởng, quảng cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người
với người mà trong đó người muốn truyền thông phải trả tiền cho các
phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay
tác động đến người nhận thông tin.
alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về quang cao, thiet bi quang cao quý khách vui lòng truy cập vào website quảng cáo – thiết bị quảng cáo.

 

Trả lời