Categories
Dự án

Website thi đại học

Những ngày đầu hè vừa qua, cả đất nước ta đang nóng
lên với không khí chuẩn bị cho mùa thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 
năm 2011. Có thể nói, đây không chỉ là một sự kiện trọng đại đối với mỗi
bạn thí sinh khi đứng trước quyết định cho bước ngoặc của cuộc đời mình
mà còn là sự quan tâm của toàn thể xã hội. 
alt
 

 

Trả lời