Categories
Dự án

Web tiếng anh trực tuyến

Bạn muốn giỏi tiếng Anh? Bạn muốn người thân của
mình giỏi tiếng Anh? Học trên lớp chắc chắn không đủ. Hãy tự học và hãy
khuyến khích người thân (con, cháu, …) mình tự học. Không có công cụ
nào tuyệt vời để tự học tiếng Anh hơn là học bằng máy tính và Internet. 
alt
 

Trả lời