Categories
Dự án

Design website siêu thị trà

Trong cái uống của người Việt thì trà xếp thứ nhì
sau rượu, nên dân gian thường gọi chung là rượu-trà. Dân Việt có thói
quen gọi trà là trà Tàu, dầu nay trà trồng tại xứ mình rất ngon, dư uống
và còn xuất khẩu nữa. Ở Bắc thì có trà Sông Công Thái Nguyên, Trung có
trà Mai Hạc, Nam có trà Bảo Lộc nổi tiếng là ngon .
 
alt
 
 

 

Trả lời