Categories
Dự án

Xây dựng website môi trường – Bảo tồn thiên nhiên

Cuộc sống quanh ta với màu xanh dịu mát, màu xanh
của sự sống đang vương lên từ lòng đất. Ánh mắt nhìn đời với màu hồng
tươi đẹp, những ước mơ đang chờ bàn tay ta thực hiện, xây dựng cho một
ngày mai tốt đẹp hơn. Cuộc Sống Xanh với mục tiêu thúc đẩy Thanh niên
Việt Nam hành động vì môi trường qua các hoạt động thiết thực nhằm kêu
gọi tất cả mọi người hãy nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống của
chính mình. Từ đó hình thành một thói quen về bảo vệ môi trường, bảo tồn
thiên nhiên cho người dân Việt Nam nhằm khắc phục thực trạng ô nhiễm
môi trường sống trầm trọng hiện nay. 
alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về moi truong quý khách vui lòng truy cập vào website môi trường – bảo tồn thiên nhiên, xử lý ô nhiễm, công nghệ xanh.

 

Trả lời