Categories
Dự án

Xây dựng website thương hiệu, nhãn hiệu

Thương hiệu là khái niệm trong người tiêu dùng về
sản phẩm với dấu hiệu của nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hoá
nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ sản phẩm. Thương hiệu thường gắn
liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất và thường được uỷ quyền cho người
đại diện thương mại chính thức. Xây dựng thương hiệu là đề ra và gây
dựng được những trông đợi gắn với trải nghiệm thương hiệu, tạo ra được
ấn tượng rằng thương hiệu đó gắn với một sản phẩm hoặc dịch vụ với những
chất lượng hoặc đặc tính nhất định khiến sản phẩm/dịch vụ đó trở nên
độc đáo hoặc duy nhất. Vì thế thương hiệu là một trong những thành tố có
giá trị nhất trong chủ đề quảng cáo, vì nó cho thấy nhà sản xuất có thể
đem lại gì cho thị trường.
alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về thuong hieu, nhan hieu quý khách vui lòng truy cập vào website thương hiệu, nhãn hiệu.

 

Trả lời