Categories
Dự án

Bảo vệ thực vật

Con người luôn cần một khoảng không gian dành cho
nhà ở, sản xuất lương thực và tái tạo môi trường. Con người có thể gia
tăng không gian sống cần thiết cho mình bằng việc khai thác và chuyển
đổi chức năng sử dụng của các loại không gian khác như khai hoang, phá
rừng, cải tạo các vùng đất và nước mới. Việc khai thác quá mức không
gian và các dạng tài nguyên thiên nhiên có thể làm cho chất lượng không
gian sống mất đi khả năng tự phục hồi.
alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về bao ve thuc vat quý khách vui lòng truy cập vào website  Bảo Vệ Thực Vật – Thiết Bị Trồng Trọt – Thuốc Bảo Vệ Thực Vật – Bản Tin Nhà Nông.

 

Trả lời