Categories
Dự án

Design website công phu

Nói đến tập luyện “công phu” thì không phải để ám
chỉ tập luyện võ thuật Trung Hoa mà thôi. Thay vì thế, nó ám chỉ một
tiến trình rèn luyện của một người – rèn luyện sức mạnh thân thể và trí
tuệ, học tập và hoàn hảo năng khiếu của mình – hơn là ám chỉ đến những
gì mình đang luyện tập. Nó ám chỉ đến sự xuất chúng mà đạt được qua
luyện tập lâu dài trong bất cứ thử thách nào. Bạn có thể nói công phu
của một người nào đó rất giỏi trong nấu ăn hay người kia có công phu
viết chữ đẹp. Khi nói một người có công phu trong một lĩnh vực nào đó
thì có nghĩa là đang ám chỉ đến tài năng của người đó trong lĩnh vực đó
mà người đó đã làm việc gắng sức mình để phát triển.
alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về Kungfu, cong phu quý khách vui lòng truy cập vào website  Kungfu – Cong phu – Công phu, Nội công, Khí công, Võ công, Võ thuật thượng thừa.

Trả lời