Categories
Dự án

Giàn năng lượng

Đại dương trên Trái Đất có nhiệt dung riêng lớn hơn không khí và do đó thay đổi nhiệt độ chậm hơn không khí khi hấp thụ cùng nhiệt lượng của Mặt Trời. Đại dương nóng hơn không khí vào ban đêm và lạnh hơn không khí vào ban ngày. Sự chênh lệch nhiệt độ này có thể được khai thác để chạy các động cơ nhiệt trong các nhà máy điện dùng nhiệt lượng của biển. Khi nhiệt năng hấp thụ từ photon của Mặt Trời làm bốc hơi nước biển, một phần năng lượng đó đã được dự trữ trong việc tách muối ra khỏi nước mặn của biển. Nhà máy điện dùng phản ứng nước ngọt – nước mặn thu lại phần năng lượng này khi đưa nước ngọt của dòng sông trở về biển.
alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về gian nang luong mat troi quý khách vui lòng truy cập vào website Giàn năng lượng – Giàn năng lượng mặt trời – Bình nước nóng.

 

Trả lời