Categories
Dự án

Thiết bị âm thanh

Thời gian cho chuẩn bị âm thanh, thời gian cho tháo dỡ là một vấn đề cần được tính đến. Nếu làm việc với hai nhà cung cấp khác nhau về sân khấu và âm thanh, Nhà tổ chức hãy chú ý tới thời gian làm việc của hai nhà cung cấp để tránh xảy ra bất kỳ mâu thuẫn hay cản trở nào. Công ty thiết kế sân khấu sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp thời gian cho mọi việc liên quan đến sân khấu như âm thanh, ánh sáng và trang trí sân khấu.
alt
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về thiet bi am thanh quý khách vui lòng truy cập vào website Âm thanh ánh sáng – Thiết bị âm thanh ánh sáng sân khấu.
 

Trả lời