Categories
Dự án

Xếp hạng website

Tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung hiện nay có rất nhiều công ty, tổ chức chuyên làm công việc Marketing Research và giá trị mà những đơn vị này đưa ra khá tương đối, được khảo sát trên từng nhóm đối tượng cụ thể và có những đánh giá theo sở thích cũng như là về thời gian, độ tuổi, thu nhập… Những kết quả khảo sát đó tuy khảo sát trên từng nhóm hoặc nhiều nhóm đối tượng ngẫu nhiên được chọn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về xep hang web quý khách vui lòng truy cập vào website Xếp hạng web – Công cụ xếp hạng website, Đánh giá website.

Trả lời