Categories
Dự án

Dự án bảo mật web

Một công ty sẽ phải lựa chọn nhà phát triển website và phải bảo vệ website như thế nào trước những vấn đề đã nêu trên. Toàn bộ chuyên mục  này chủ yếu là để dành nói về vấn đề này. Ở đây chúng ta sẽ chạm đến vấn đề bảo mật các dự án web, các kiểu tấn công và những lỗi nguy cơ bảo mật, hosting, độ tin cậy của phần mềm máy chủ, sao lưu và duy trì, kiểm tra độc lập việc bảo mật thông tin…

Để biết thêm thông tin chi tiết về bao mat web quý khách vui lòng truy cập vào website Bảo Mật Web – Dịch vụ bảo mật web, Nâng cấp web, Tối ưu website.

Trả lời