Categories
Dự án

Tuyển sinh du học

Để hỗ trợ cho công việc tư vấn và thực hiện dịch vụ du học, đưa con em đi đào tạo tự túc ở các nước công nghiệp phát triển, chúng tôi đã đi đầu trong việc nắm bắt các yêu cầu thực tế mang tính thời sự của hệ thống giáo dục toàn cầu, có quan hệ trực tiếp với các Trường và nắm vững được hệ thống giáo dục đào tạo của Anh, úc, Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Đức, Pháp …, giới thiệu thế mạnh về từng lĩnh vực đào tạo của mỗi nước, nội dung đào tạo của từng trường học, từng ngành học, được thế giới công nhận và xếp hạng hàng năm của các trường nổi tiếng trên thế giới, nắm vững đội ngũ giáo sư, giảng viên của từng trường, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của sinh viên, hoạt động ngoại khoá của sinh viên.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về tuyen sinh du hoc quý khách vui lòng truy cập vào website Tuyển sinh – Du học: Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. Dịch vụ Tư vấn du học.

Trả lời