Categories
Dự án

Xuất khẩu lao động

Chúng tôi hiểu rõ yêu cầu khắt khe của thị trường lao động nước ngoài nên bộ phận nghiệp vụ của VP tuyển chọn lao động thực hiện rất nghiêm túc. Vì chủ nhà máy công xưởng của nước ngoài chủ yếu là  tư nhân nên  quản lý rất chặt và yêu cầu  cao về tác phong công nghiệp, sự phối hợp và ý thức chấp hành nội quy ,quy định nhà máy của  người lao động , đòi hỏi  công tác sơ tuyển và đào tạo.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về xuat khau lao dong quý khách vui lòng truy cập vào website  Xuất khẩu Lao động – Tư vấn xuất khẩu Lao động Nhật, Hàn Quốc.

Trả lời