Categories
Dự án

Tìm Kiếm toàn cầu – Tìm thông tin trong chớp mắt

Tìm Kiếm Toàn Cầu là một dự án web truyền thông đúng chuẩn web 2.0: Người dùng quyết định nội dung của web. Với Tìm Kiếm Toàn Cầu, khách truy cập web có thể tìm kiếm bất cứ thông tin nào một cách dễ dàng bằng cách nhấn vào các từ khóa gợi ý hoặc đánh nội dung vào ô tìm kiếm.
Tim Kiếm Toàn Cầu

Điểm khác biệt giữa Tìm Kiếm Toàn Cầu và các Search Engine là Tìm Kiếm Toàn Cầu chỉ chọn lựa nội dung yêu cầu của khách truy cập từ một số site trong chủ đề một cách có chọn lọc và ngay lập tức (gần như đồng thời với thời điểm trang tin gốc vừa xuất bản một bài viết nào đó). Đặc biệt, tất cả các nội dung tìm thấy đều có nguồn gốc rõ ràng từ các báo, trang tin điện tử có uy tín hiện nay.

Quý vị có thể tham khảo trực tiếp tại: www.timkiemtoancau.com

Trả lời