Categories
Dự án

Xây dựng website Nhà Thầu

Trong lúc phải vật lộn với đình hoãn, thiếu vốn nghiêm trọng, các nhà thầu trong lĩnh vực XDCB giao thông còn đang rất đau đầu với bài toán trượt giá do nhiều nguyên vật liệu chính tăng quá cao so với thời điểm đấu thầu. Rất nhiều dự án lớn, đặc biệt những tuyến đường ở giai đoạn cuối, thi công phần thảm mặt đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về nha thau quý khách vui lòng truy cập vào website Nhà Thầu – Thầu Xây Dựng – Thông Tin Thầu – Thông Báo Thầu.

Trả lời