Categories
Dự án

Đông dược Việt Nam

Lịch sử ứng dụng của đông dược lâu dài, góp phần to lớn cho phồn vinh của dân tộc Trung Hoa, đến ngày hôm nay vẫn có vị trí quan trọng trong giữ gìn sức khoẻ của mọi người. Lý luận đông dược và kinh nghiệm thực tiễn đã phản ánh đặc điểm của văn hoá TQ. Đông dược phần lớn bắt nguồn từ dược liệu thiên nhiên, tác dụng phụ nhỏ, một loại dược liệu gồm nhiều thành phần, sử dụng rộng rãi vào điều trị nhiều loại bệnh tật. Đông dược có pha trộn với các vị thuốc khác, thông qua pha chế hợp lý vừa thích hợp bệnh phức tạp vừa có thể nâng cao dược hiệu, giảm tác dụng phụ.


 
Để biết thêm thông tin về dong duoc quý khách vui lòng truy cập vào website Đông dược – Dược liệu thiên nhiên – Thảo dược quý.

Trả lời