Categories
Dự án

Đông trùng hạ thảo

Y học Trung Quốc rất chú trọng hòa hợp âm dương và cho rằng mùa đông là âm, mùa hè là dương, đất là âm, trời là dương, thực vật là âm, động vật là dương. Quá trình sinh trưởng của Trùng thảo đã trải qua 3 loại âm và dương này, phù hợp với lý luận cân bằng âm dương Trung y, có thể điều tiết sức khỏe con người theo hai hướng. Trùng thảo xâm nhập hai kinh mạch phổi thận, điều trị các chứng bệnh suy yếu tổn thương. Đối với cơ thể con người có tác dụng điều trị và bảo vệ sức khỏe toàn diện.

 


 

Trả lời