Categories
Dự án

Thuế nhanh – Dịch vụ kế toán thuế

Kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu : dành cho kế toán, kế toán tổng hợp trong các doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu, nội dung thực hành khai báo thuế tháng, hạch toán chứng từ ngày, lập sổ sách , báo cáo tài chính, lập báo cáo thuế quý, báo cáo thuế năm và chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế trong các doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu…Kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp,xây dựng : dành cho kế toán, kế toán tổng hợp trong các doanh nghiệp xây lắp , nội dung giảng dạy bao gồm thực hành khai báo thuế tháng, hạch toán chứng từ ngày, lập sổ sách , báo cáo tài chính, lập báo cáo thuế quý, báo cáo thuế năm và chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế trong các doanh nghiệp xây lắp…


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về dich vu ke toan thue quý khách vui lòng truy cập vào website Dich vu thue – Dịch vụ báo cáo thuế – Dịch vụ kế toán thuế – Kê khai thuế doanh nghiệp.

Trả lời