Categories
Dự án

Thông tin tuyển sinh

Hòa chung sự khởi sắc của ngành giáo dục nước nhà, năm học 2011 – 2012, thông tin tuyển sinh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, kiện toàn hệ thống cơ sở vật chất, chương trình đào tạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, hướng đến liên kết với các trường đại học uy tín trong và ngoài nước tổ chức các khóa học liên thông tạo điều kiện cho các em học sinh có nhu cầu học lên bậc cao hơn.


 

Trả lời