Categories
Dự án

Thế giới hosting

Hòa với sự phát triển của nền CNTT Việt Nam trong những năm gần đây, chúng tôi góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền CNTT Việt Nam, từng bước khẳng định vị trí của CNTT Việt Nam trong khu vực và thế giới cũng như ngày càng khẳng định giá trị của người Việt. Trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ lưu trữ Web Hosting, giải pháp máy chủ và phát triển các hệ thống quản trị website; chúng tôi được thế giới biết đến như một công ty công nghệ hàng đầu của người Việt.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về hosting quý khách vui lòng truy cập vào website Thế Giới Hosting cung cấp Hosting Windows, Host Linux, Server, VPS.

Trả lời