Categories
Dự án

Công ty môi trường

Công ty môi trường là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước sạch và xử lý nước thải, chất thải ở Việt Nam. Chúng tôi là nhà cung cấp chuyên nghiệp các giải pháp toàn diện về tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng các công trình nhà máy xử lý nước sạch, nước thải, chất thải, vệ sinh môi trường và trạm bơm thủy lợi.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về cong ty moi truong, moi truong quý khách vui lòng truy cập vào website  Xử lý môi trường – Xử lý chất thải – Môi trường – Dịch vụ xử lý chất thải.

Trả lời