Categories
Dự án

Ẩm thực dưỡng sinh

Ăn uống là một vấn đề sống còn của con người. Không ăn uống thì chết nhưng ăn uống sai lầm không có điều độ cũng sinh bệnh, đôi khi dẫn đến cái chết một cách nhanh chóng. Do đó, có câu “BỆNH TÒNG KHẨU NHẬP” (Bệnh theo miệng mà vào). Đây là một vấn đề lớn khó thể trình bày hết qua một bài viết. Do đó, chúng tôi xây dựng website trình bày ở đây những kinh nghiệm nguyên tắc về ăn uống một cách hài hòa nhất.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về am thuc duong sinham thucduong sinh quý khách vui lòng truy cập vào website Ẩm thực – Ẩm thực dưỡng sinh – am thuc duong sinh – Sức khỏe dinh dưỡng.

Trả lời