Categories
Dự án

Thẻ thông minh

Thẻ thông minh là tấm thẻ có gắn một tổ hợp bộ vi xử lý và bộ nhớ. Hai thành phần cấu thành này cho phép lưu trữ và xử lý thông tin trên tấm thẻ. Hầu hết các ứng dụng có sử dụng thẻ thông minh rất khó làm giả, dữ liệu trong thẻ được bảo mật an toàn. Ngoài ra thẻ thông minh có thời hạn sử dụng và độ bền cao hơn hẳn các loại thẻ khác như thẻ nhớ, thẻ từ,…Chính vì thế thẻ thông minh đang trở thành loại thẻ sử dụng phổ biến trên thế giới trong nhiều lĩnh vực.

 


 

Trả lời