Categories
Dự án

Thực phẩm an toàn

Với mục tiêu bảo đảm ngày càng tốt hơn cho sức khoẻ của con người thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Đó không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta, trong đó có sự tự bảo vệ của chính người tiêu dùng và sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan truyền thông.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về thuc pham, thuc pham sach quý khách vui lòng truy cập vào website Thực Phẩm An Toàn – Thuc pham, Thực phẩm sạch.

Trả lời