Categories
Dự án

Nhà an toàn

Ngôi nhà an toàn dưới góc độ kỹ thuật: nhà thông minh là ngôi nhà mà các thiết bị của nó với cấu trúc đặc biệt cho phép chủ nhân của chúng có thể điều khiển từ xa hoặc cho toàn bộ các thiết bị điện trong nhà hoạt động tự động theo chương trình định trước bằng 1 lệnh đơn giản. Ví dụ như, chủ nhà có thể sử dụng một chiếc điện thoại để ra lệnh cho hệ thống an ninh, điều khiển nhiệt độ, bật tắt một vài thiết bị, điều khiển hệ thống chiếu sáng, cho phép hệ thống giải trí hay hệ thống rạp hát tại nhà hoạt động, hay thực hiện nhiều tác vụ khác. Phạm vi của hệ thống “nhà tự động” ngày càng được mở rộng theo sự phát triển của công nghệ điện tử. Mạng của ngôi nhà bao gồm các hệ thống thông tin, giải trí, an ninh, điều khiển các phụ tải, điều hòa nhiệt độ.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về nha an toan quý khách vui lòng truy cập vào website Nhà an toàn – nha an toan – Giải pháp công nghệ – Nhà thông minh.

Trả lời