Categories
Dự án

Xây dựng website Tín hiệu

Quảng cáo là hình thức tuyên truyền, giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng, quảng cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người mà trong đó người muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về tin hieu quý khách vui lòng truy cập vào website Tín hiệu – Thế giới tín hiệu – Bảng điện tử – Showroom – Pano – Mặt dựng.

Trả lời