Categories
Dự án

Học từ xa

Với chương trình đào tạo từ xa của chúng tôi chắc chắn các bạn sẽ hài lòng. Các bạn tham khảo dưới đây để hiểu rõ.    
    Bạn biết mình sẽ nhận được hoặc cần có những tài liệu gì.
    Bạn sẽ nhận được tài liệu thế nào.
    Bạn sẽ được thông báo thế nào về các qui định của khoá học hay các buổi nghỉ học.

Yêu cầu về kỹ thuật:

    Máy vi tính và phần cứng cùng các ứng dụng cho việc nối mạng.
    Các chương trình phần mềm
    Khả năng tiếp cận các phương tiện đa truyền thông.

Tự lên lịch cho mình, và tập trung vào việc hoàn thành một bài tập được giao mà bạn:

    Thấy phù hợp với lịch khoá học, hoặc:
    Đã thống nhất với giảng viên.
    Hoặc cả hai tiêu chí trên. Xem phần hướng dẫn ở mục Lên mục tiêu và đặt kế hoạch


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về hoc tu xa quý khách vui lòng truy cập vào website Học từ xa – Thông tin học từ xa – Cơ sở đào tạo từ xa.

Trả lời