Categories
Dự án

Thiết kế web Thám Tử

Trung tâm thám tử tư Sài Gòn (T&T) hoạt động chuyên về tìm kiếm thông tin bao gồm thông tin hữu hình và thông tin vô hình. Theo thuật ngữ pháp lý đây là hoạt động điều tra, do hành lang pháp lý của Việt Nam, chúng tôi chỉ hoạt động trên lĩnh vực dân sự: Kinh tế, hôn nhân gia đình, đất đai… Các vụ việc có yếu tố hình sự chúng tôi chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra thụ lý.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về tham tu quý khách vui lòng truy cập vào website Thám Tử – Dịch vụ Thám tử tư – Văn phòng Tham Tu.

Trả lời