Categories
Dự án

Thuế điện tử

Thuế là một ngành quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào bởi cơ quan này là nơi thực hiện việc thu nguồn ngân sách cho đất nước. Chính vì vậy, trong bối cảnh hiện đại hóa, thuế sẽ là một trong những ngành cần phải ưu tiên để xây dựng mô hình thuế điện tử, hướng tới tích hợp vào mô hình Chính phủ điện tử chung của đất nước.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về dich vu thuethue dien tu quý khách vui lòng truy cập vào website Thuế điện tử – Dịch vụ thuế – Khai thuế điện tử qua mạng.

Trả lời